page_banner

Ruokakoneiden markkinamahdollisuudet Afrikassa

On todettu, että maatalous on Länsi-Afrikan maiden tärkein elinkeino kehittää taloutta.Länsi-Afrikka kehittää elintarvikkeiden jalostusteollisuutta voimakkaasti voittaakseen sadon säilymisen ongelman ja parantaakseen nykyistä takapajuista maatalouden jakelutilaa.Tuoreen säilytyskoneiden paikallisella kysynnällä odotetaan olevan suurta potentiaalia.

Jos kiinalaiset yritykset haluavat laajentaa Länsi-Afrikan markkinoita, ne voivat vahvistaa elintarvikkeiden säilöntäkoneiden, kuten kuivaus- ja vedenpoistokoneiden, tyhjiöpakkauslaitteiden, nuudelimekrin, makeiskoneiden, nuudelikoneen, elintarvikejalostuskoneiden ja muiden pakkauslaitteiden myyntiä.

Syitä pakkauskoneiden suureen kysyntään Afrikassa
Nigeriasta Afrikan maihin kaikki osoittavat pakkauskoneiden kysyntää.Ensinnäkin se riippuu Afrikan maiden ainutlaatuisista maantieteellisistä ja ympäristöllisistä resursseista.Jotkut Afrikan maat ovat kehittäneet maataloutta, mutta vastaavat paikalliset tuotepakkaukset eivät pysty vastaamaan valmistavan teollisuuden tuotantoa.

Toiseksi Afrikan maista puuttuu yrityksiä, jotka pystyvät tuottamaan korkealaatuista terästä.Jotta ei pystytä valmistamaan päteviä elintarvikepakkauskoneita kysynnän mukaisesti.Siksi pakkauskoneiden kysyntä Afrikan markkinoilla on ajateltavissa.Olipa kyseessä suuret pakkauskoneet tai pienet ja keskisuuret elintarvikepakkauskoneet, kysyntä Afrikan maissa on suhteellisen suuri.Afrikan maiden valmistuksen kehittyessä elintarvikepakkauskoneiden ja pakkausteknologian tulevaisuus on erittäin myönteinen.

uutiset 44

Mitkä ovat elintarvikekoneiden investointiedut Afrikassa?

1. Suuri markkinapotentiaali
On selvää, että 60 % maailman viljelemättömästä maasta on Afrikassa.Koska vain 17 prosenttia Afrikan peltoalasta on tällä hetkellä viljelyssä, Kiinan mahdollisuudet investoida Afrikan maataloussektoriin ovat valtavat.Elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden maailmanlaajuisten hintojen nousun jatkuessa kiinalaisilla yrityksillä on paljon tehtävää Afrikassa.
Asiaankuuluvien raporttien mukaan Afrikan maatalouden tuotannon arvo kasvaa nykyisestä 280 miljardista Yhdysvaltain dollarista lähes 900 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Viimeisimmän Maailmanpankin raportin mukaan Saharan eteläpuolinen Afrikka kasvaa yli 5 prosenttia seuraavien kolmen vuoden aikana. ja houkutella keskimäärin 54 miljardia dollaria suoria ulkomaisia ​​sijoituksia vuosittain.

2. Kiinalla ja Afrikalla on suotuisampi politiikka
Kiinan hallitus kannustaa myös vilja- ja elintarvikejalostusyrityksiä "menemään globaaliksi".Kansallinen kehitys- ja uudistuskomissio sekä teollisuus- ja tietotekniikkaministeriö julkaisivat jo helmikuussa 2012 elintarviketeollisuuden 12. viisivuotiskehityssuunnitelman.Suunnitelmassa vaaditaan kansainvälisen elintarvikeyhteistyön kehittämistä ja kotimaisten yritysten rohkaisemista "globaaliin" ja riisin, maissin ja soijapapujen jalostusyritysten perustamiseen ulkomaille.
Afrikan maat ovat myös aktiivisesti edistäneet maatalouden jalostusteollisuuden kehitystä ja laatineet asiaa koskevia kehittämissuunnitelmia ja kannustinpolitiikkaa.Kiina ja Afrikka ovat laatineet kattavan yleissuunnitelman maatalouden jalostusteollisuuden kehittämiseksi, jonka pääsuuntana on maataloustuotteiden viljely ja jalostus.Elintarvikealan yrityksille muutto Afrikkaan tulee hyvään aikaan.

3. Kiinan elintarvikekoneella on vahva kilpailukyky
Ilman riittävää jalostuskapasiteettia afrikkalainen kahvi on pitkälti riippuvainen kehittyneiden maiden kysynnästä viedessään raaka-aineita passiivisesti.Kansainvälisten raaka-aineiden hintavaihteluille altistuminen tarkoittaa, että talouden elinvoima on muiden käsissä.Se näyttää myös tarjoavan uuden alustan Kiinan elintarvikekoneteollisuudelle.

Asiantuntija ajattelee: Tämä on maamme elintarvikekoneiden vienti harvinainen mahdollisuus.Afrikan koneteollisuus on heikkoa ja laitteet tuodaan suurelta osin länsimaista.Maamme konekaluston suorituskyky voi yhtä hyvin olla länsimainen, mutta hinta on kilpailukykyinen.Erityisesti elintarvikekoneiden vienti kasvoi vuosi vuodelta.


Postitusaika: 01.04.2023